Zespół

Wojciech Paczos

Makroekonomista, wykładowca w Cardiff University i adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Ukończył doktorat w European University Institute, absolwent warszawskiej SGH. Mieszka w Londynie, pochodzi z Lublina. Pisze o praworządności, rozwoju, emeryturach i stabilności finansowej. Jego artykuły publikowały Financial Times, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza i Parkiet. Swoje badania prezentuje regularnie na międzynarodowych konferencjach i gościnnych seminariach. Realizator grantu NBP, zdobywca nagrody Austriackiego Banku Narodowego. Wykłada bankowość i metody numeryczne. Więcej na jego stronie.

Rocznik 1984. Fan obrazów Moneta, alpinista amator.

Paweł Bukowski

Bada i wykłada na Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science (LSE) oraz w INE PAN. Doktoryzował się z ekonomii na Central European University (CEU) w Budapeszcie. Jest również starszym ekspertem w the European Expert Network on Economics of Education. W 2015 roku wizytował University of California, Berkeley. W trakcie swojej kariery publikował w czasopismach międzynarodowych oraz miał przyjemność uczyć na London School of Economics, Central European University i Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy zajmuje się rynkiem pracy, nierównościami społecznymi, kształtowaniem się płac, sytuacją pracowników oraz równością szans edukacyjnych. Więcej na jego stronie.

Rocznik 1986. W wolnych chwilach chodzi na dziwne koncerty.

Joanna Franaszek

Mikroekonomistka, adiunktka w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka European University Institute (doktor ekonomii), Uniwersytetu Warszawskiego (magister matematyki) i Szkoły Głównej Handlowej (magister metod ilościowych). Naukowo pracuje w teorii gier, interesuje się również kwestiami inwestycji edukacyjnych, polityki prorodzinnej i równouprawnienia. W czasach przeddobrobytowych założycielka i redaktorka naczelna bloga popularyzującego ekonomię akademicką Hummus Œconomicus. Więcej na jej stronie. Administratorka strony Dobrobyt Na Pokolenia.

Rocznik 1987. W wolnej chwili robi zdjęcia (głównie swoim dzieciom).

Piotr Śpiewanowski

Ekonomista, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, główny wykonawca międzynarodowego projektu realizowanego przez INE PAN i Uniwersytet w Hanowerze. Ukończył doktorat na European University Institute we Florencji, absolwent SGH w Warszawie. W pracy naukowej analizuje rynki surowców i energii, zwłaszcza ich wpływ na konkurencyjność gospodarki. Jego badania były opisywane w mediach od Stanów Zjednoczonych (Quartz.com), po Hiszpanię (ABC, El Confidencial) i Chiny (Finance Sina). Więcej na jego stronie.

Rocznik 1983. W wolnych chwilach biega, najczęściej z dzieckiem w wózku.

Paweł Doligalski

Makroekonomista badający redystrybucję dochodów. Absolwent SGH, odbył pobyt badawczy na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii i obronił doktorat w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Obecnie wykłada Finanse Publiczne na Uniwersytecie w Bristolu. W swoich badaniach zajmuje się między innymi redystrybucją dochodów w gospodarkach z szarą strefą oraz dualnym rynkiem pracy. Więcej na jego stronie.

Rocznik 1987. Po pracy stoi na rękach, tańczy i trenuje brazylijskie jiu-jitsu.

Joanna Clifton-Sprigg

Absolwentka Uniwersytetu Cambridge (magister ekonomii), ukończyła studia doktoranckie na University of Edinburgh.  Obecnie pracuje jako wykładowca na University of Bath. Pracowała również na University of Bristol i University of Edinburgh. Specjalizuje się w ekonomii rynków pracy, migracji i edukacji. Obecnie najbardziej fascynują ją nierówności płciowe na rynku pracy, asymilacja ekonomiczna emigrantów i efekt, jaki brexit będzie miał na rynki pracy oraz napięcia na tle narodowościowo-etnicznym. Swoją pracę często i chętnie prezentuje na międzynarodowych konferencjach, publikuje w międzynarodowych czasopismach ekonomicznych, takich jak Labour Economics czy Oxford Economic Papers. Więcej na jej stronie.

Rocznik 1988. Dolnoślązaczka z krwi i kości. W wolnych chwilach uczy się języków obcych i czyta kryminały.

Tomasz Makarewicz

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Tinbergena na Uniwersytecie Amsterdamskim. Obecnie pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie w Bambergu, oraz jako wizytujący profesor w Halle. Publikował się między i innymi w the Economic Journal i Journal of European Economic Association. Interesuje się interakcjami rynków finansowych i makroekonomii, wpływem polityki monetarnej na stabilność makroekonomiczną i finansową, oraz bańkami spekulacyjnymi. Więcej na jego stronie.

Rocznik 1984. W wolnych chwilach studiował filozofię.

Łukasz Rachel

Makroekonomista, obecnie na stypendium naukowym na Uniwersytecie Princeton, a od 2022 adiunkt University College London. Od 2008 do niedawna związany z Bankiem Anglii, gdzie zajmował się m.in. badaniem dynamiki inflacji i produktywności w Wielkiej Brytanii, koniunkturą gospodarek Stanów Zjednoczonych i Chin, oraz analizą długoterminowego spadku stóp procentowych. Przez ostatnie lata był tam również doradcą ds. badań w dziedzinie polityki makro-ostrożnościowej. W 2019 roku ukończył studia doktoranckie na London School of Economics. W 2017/18 był laureatem stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda. Do jego zainteresowań należą: zagadnienia związane z makroekonomią nierówności, postęp technologiczny, a także wpływ indywidualnych zachowań i polityki rządu na rozwój pandemii. Więcej na jego stronie.

Rocznik 1985. W wolnych chwilach od wielu lat jest początkującym surferem.

Barbara Jankowska

Absolwentka filologii szwedzkiej. Wciąż szuka swojej drogi zawodowej, uczyła już szwedzkiego, zajmowała się tłumaczeniami z angielskiego i nie uniknęła pracy w korpo. Jest laureatką konkursu translatorskiego dla studentów organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Ambasadą Szwecji w Polsce. Dobrobyt na Pokolenia wspiera odsłuchując wywiady i prelekcje, transkrybując je, streszczając i promując w mediach społecznościowych. Czasem sprawdza, czy treści publikowane przez zespół są zrozumiałe dla zwykłego śmiertelnika. W ekonomii interesuje się tym, o czym akurat pisze lub mówi „dobrobytowa” ekipa.

Rocznik 1994. W wolnych chwilach czyta książki i trochę za bardzo przejmuje się polityką. Gdy dorośnie, chciałaby przełożyć jakąś powieść.