Tag: produktywność

  • Za darmową rozrywkę płacimy produktywnością

    Ekspert Dobrobytu na Pokolenia dr Łukasz Rachel udzielił Obserwatorowi Finansowemu wywiadu, w którym opowiadał o wpływie technologii rozrywki na produktywność. Tekst publikujemy w całości poniżej. *** Obserwator Finansowy: Co to jest paradoks Solowa?­­­ Łukasz Rachel: Amerykański noblista z dziedziny ekonomii Robert Solow miał słynną wypowiedź, że „era komputerów widoczna jest wszędzie, tylko nie w danych na temat produktywności”. […]

    READ MORE
  • Jak umowy śmieciowe osłabiają wzrost PKB. Wywiad w TOK FM

    Radiowy wywiad z Wojciechem Paczosem odbił się szerokim echem. Streszczamy główne tezy i zapraszamy do odsłuchania – zapis wywiadu już dostępny na naszej stronie! W rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim nasz ekspert postawił trzy tezy: 1. Dualny rynek pracy przeczy dwóm fundamentom liberalnego myślenia o gospodarce. Liberalizm opiera się bowiem o zasadę “państwa jako nocnego stróża” […]

    READ MORE