Author: lrachel

  • Za darmową rozrywkę płacimy produktywnością

    Ekspert Dobrobytu na Pokolenia dr Łukasz Rachel udzielił Obserwatorowi Finansowemu wywiadu, w którym opowiadał o wpływie technologii rozrywki na produktywność. Tekst publikujemy w całości poniżej. *** Obserwator Finansowy: Co to jest paradoks Solowa?­­­ Łukasz Rachel: Amerykański noblista z dziedziny ekonomii Robert Solow miał słynną wypowiedź, że „era komputerów widoczna jest wszędzie, tylko nie w danych na temat produktywności”. […]

    READ MORE