Pandemia COVID-19 uderzy w nas wszystkich, ale w różnym stopniu. Bardziej ucierpią kobiety.

przez Joanna Clifton-Sprigg

W analizie opublikowanej na łamach portalu oko.press, Paweł Bukowski i Joanna Clifton-Sprigg piszą o tym, dlaczego z powodu trwającej pandemii szczególnie ucierpią kobiety.

? Kobiety są bardziej narażone na zakażenie wirusem oraz częściej padają ofiarą przemocy domowej w sytuacji kwarantanny.

?Trwający kryzys gospodarczy bardziej uderzy w sektory, w których większość pracowników stanowią kobiety, co może doprowadzić do trwałego pogorszenia ich sytuacji na rynku pracy.

Jak jednak podkreślają nasi eksperci, nowa sytuacja może też wymusić pozytywne zmiany społeczne:

„Są też jednak optymistyczne scenariusze. Nowa rzeczywistość i wzrost powszechności pracy zdalnej mogą wymusić bardziej zbalansowany podział obowiązków między małżonkami, a także ułatwić pracodawcom wprowadzenie bardziej elastycznych warunków pracy, preferowanych przez kobiety łączące karierę z życiem rodzinnym.”

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem na stronie portalu.

Podobne opinie i ekspertyzy

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Akceptuję Polityka prywatności