Dobrobyt na wybory – Nasi przedstawiciele o tematach tej kampanii w ramach Paneli Ekspertów Rzeczypospolitej

przez Łukasz Rachel

Nasi przedstawiciele wzięli udział w serii panelów ekonomicznych przeprowadzonych w ramach inicjatywy Klub Ekspertów Rzeczypospolitej. Pytania dotyczyły zagadnień poruszanych w obecnie trwającej kampanii wyborczej. Poniżej prezentujemy pytania wraz z odpowiedziami naszych ekspertów oraz ogólnymi wynikami każdego z paneli.

***

Teza 1: W długim terminie bilans korzyści i kosztów dla całego społeczeństwa z tytułu zwiększenia świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł miesięcznie na dziecko będzie dodatni.

N=30

Źródło: https://klubekspertow.rp.pl/panel-ekonomistow/art39199701-koszty-bez-korzysci-ekonomisci-o-podwyzszeniu-swiadczenia-500

Łukasz Rachel – Zgadzam się

„W długim terminie bilans korzyści i kosztów dla całego społeczeństwa z tytułu zwiększenia świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł miesięcznie na dziecko będzie dodatni. W długim okresie trzeba te świadczenia waloryzować i zwiększać. Ale trzeba je też finansować i reformować – chciałbym żeby były lepiej ukierunkowane.„

Wojciech Paczos – Nie mam zdania

„Programy społeczne powinny być – po pierwsze – celowe i – po drugie – waloryzowane. Uważam, że waloryzacja 500+ byłaby sensowna, gdyby była połączona z wprowadzeniem kryterium dochodowego”

Tomasz Makarewicz – Nie mam zdania

Teza 2: W długim terminie bilans korzyści i kosztów dla całego społeczeństwa z tytułu zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł brutto rocznie będzie dodatni.

N=30

Źródło: https://klubekspertow.rp.pl/panel-ekonomistow/art39171911-czy-praca-w-polsce-jest-za-wysoko-opodatkowana-opinie-ekonomistow

Tomasz Makarewicz – Zdecydowanie się zgadzam.

„Tak, poprawi to sytuację gorzej sytuowanych gospodarstw domowych, co pośrednio pomoże całej gospodarce i odciąży też opiekę społeczną. Zarazem w Polsce wpływy z podatków w relacji do PKB wciąż są niskie, dlatego obok zwiększonej wolnej kwoty powinniśmy porozmawiać o prawdziwej progresji podatkowej.”

Łukasz Rachel – Zdecydowanie się zgadzam

„Dobry system podatkowy to taki, który generuje wystarczające przychody dla państwa, powoduje pożądaną redystrybucję dochodów i wprowadza możliwie jak najmniej bodźców prowadzących do nieefektywnych zmian w zachowaniu ludzi i firm.
Z praktycznego punktu widzenia system podatkowy powinien być: prosty i zrozumiały (co absolutnie nie oznacza liniowy!); neutralny w tym sensie, że podobne zachowania czy dochody są traktowane podobnie; stabilny (bez ciągłych zmian); opracowywany holistycznie, tzn. szczegółowe rozwiązania są analizowane w szerokim kontekście.
Ujmując z tej perspektywy, propozycja podwojenia kwoty wolnej od PIT ma kilka zalet. Przede wszystkim, zmniejsza opodatkowanie najmniej zarabiających i poprawia bodźce do szukania (lepszej) pracy. Nie wiemy jednak, jak taka podwyżka miałaby być sfinansowana. Jeśli poprzez podwyższenie deficytu, to moim zdaniem nie jest to zmiana na dziś. Przy niskim bezrobociu i wysokiej inflacji potrzebna jest polityka konsolidacji, a nie powiększania (i tak już bardzo wysokiego) deficytu i zwiększania popytu w gospodarce.
Po wysokich podwyżkach kwoty wolnej przez PiS, warto byłoby zrobić przerwę i obserwować efekty tych już wprowadzonych zmian.”

Wojciech Paczos – Nie mam zdania.

Teza 3:  W długim terminie bilans korzyści i kosztów dla całego społeczeństwa z tytułu zniesienia zakazu handlu w niedzielę będzie dodatni.

N=30

źródło: https://klubekspertow.rp.pl/panel-ekonomistow/art39151511-zakaz-handlu-w-niedziele-do-likwidacji-ekonomisci-oceniaja

Wojciech Paczos – nie zgadzam się

„Wokół zakazu handlu w niedzielę jest więcej mitów i przekonań ideologicznych niż porządnych badań. Jasnym jest, że zakaz ten jest pozytywny dla nisko-opłacanych pracowników o małej sile negocjacyjnej, którzy zyskują wolne niedziele. Z drugiej strony przynosi koszty dla klientów, którzy mają jeden dzień mniej na zakupy. Nikt nie policzył, który efekt jest silniejszy. Moja intuicja jest po stronie tego pierwszego – brak handlu w niedzielę występuje jako rynkowa równowaga w wielu krajach z sensowną ochroną pracownika. Z trzeciej strony zakaz ten wypacza konkurencję i faworyzuje sklepy państwowe (np. de facto sklepy na stacjach Orlen).”

Łukasz Rachel – Nie mam zdania

Nie mam w tej sprawie wyrobionego zdania, ale nie wydaje mi się to bardzo istotną kwestią. Z tego co wiem, społeczeństwo jest w tej sprawie podzielone dość równo.

Tomasz Makarewicz – nie zgadzam się

Teza 4: Wprowadzenie emerytury stażowej (przysługującej kobietom po 38 latach pracy, a mężczyznom po 43 latach pracy) to uzasadniona modyfikacja istniejącego systemu emerytalnego

n=30

źródło: https://klubekspertow.rp.pl/panel-ekonomistow/art39160701-emerytury-stazowe-to-psucie-systemu-oceny-ekonomistow

Łukasz Rachel – Nie mam zdania

„Dobrowolność przy odpowiednich bodźcach jest dobra, ale żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, musiałbym znać wyliczenia kosztów i głównych beneficjentów. Niestety nie dysponuję taką analizą.”

Wojciech Paczos – Zdecydowanie się nie zgadzam

„Nie w takim kształcie. Emerytury stażowe mogłyby być sensownym – i być może już jedynym – sposobem na podniesienie efektywnego wieku emerytalnego, gdyby były dodatkiem do emerytury z ZUS, zamiast powszechnych 13. i 14. świadczeń. Przy czym staż uprawniający do takiego dodatku powinien zostać ustalony tak, aby podnosić, a nie obniżać efektywny wiek przejścia na emeryturę.”

Tomasz Makarewicz – Nie mam zdania.

***

Teksty takie jak ten powstają dzięki wsparciu naszych patronów. Jeśli nasza misja jest Ci bliska, możesz zostać jednym z nich lub zachęcić do tego znajomych

Podobne opinie i ekspertyzy

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Akceptuję Polityka prywatności