Wojciech Paczos w “Czacie Czwórki” rozmawiał z Tomaszem Gibasem z Komisji Europejskiej i profesorem Adamem Bieniem z warszawskiej SGH. Rozmowę poprowadził redaktor Piotr Firan.

“Nieprawdą jest, że euro przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce. Natomiast są koszty pozostawiania poza strefą euro i my te koszty obecnie płacimy. Polska gospodarka już jest jedną nogą w strefie euro i takie stanie w rozkroku jest bolesne. W tej chwili nie powinniśmy debatować o kosztach i korzyściach pozostawania poza strefą euro lub przyjęcia wspólnej waluty, gdyż obecnie ponosimy tylko koszty – obydwu rozwiązań.” – mówił Wojciech Paczos.

“W eksporcie i imporcie mamy 4-6% transakcji, które rozliczamy w polskim złotym. To oznacza, że teorie o korzyściach z własnej waluty, o możliwej poprawie eksportu poprzez dewaluacje, nie działają. Nie działają, ponieważ polski handel jest obecnie fakturowany w obcych walutach. To widać w danych. W tym kontekscie Polska już jest w strefie euro. Ale wciąż ponosimy koszty wahań walutowych pozostawania poza strefą. To są koszty niebagatelne.”

“Patrząc na dane w handlu i na dane z sektora finanowego stawiam tezę, że Polska jest gotowa do przyjęcia euro, gdyż już de facto używamy wspólnej waluty.” – skonkludował nasz ekspert.

Podcastu można już podsłuchać na naszej stronie. Zapraszamy!

Tags: , , , ,

Leave a Reply